Alumni

Our Alumni Our Pride

Praveen Chaudhary
Praveen Chaudhary
Business Development Manager Godrej Group Ahmedabad (Gujarat)
Varun Kapur
Varun Kapur
GM-Global Program IBM India Pvt. Ltd. Delhi
Rishabh Jain
Rishabh Jain
Elite Relationship Manager RAKBANK Jaipur (Rajasthan)
Mridul Nagpal
Mridul Nagpal
DGM Sales-Western Region EATON Corp. Panipat (Haryana)
Nanaiah (Nikhil) Thithira
Nanaiah (Nikhil) Thithira
Area Sales Manager Apparel Group (U.A.E) Coorg (Karnataka)
Divya Garg
Divya Garg
Senior Manager State Bank Of India Kurukshetra (Haryana)
Meggha Bajaj Kapur
Meggha Bajaj Kapur
Global Head of SME Program Customer Experience Google
Abhinav Mittal
Abhinav Mittal
Assistant Vice President Credit Suisse Kurukshetra (Haryana)